Sushimi G,L

20,00

Muang Thai / Thai-Sushi Ravintola