Sushimi G,L

14,00

Muang Thai / Thai-Sushi Ravintola